Öğrenciler İçin Zaman Yönetimi Becerisi

Zaman yönetimi becerileri okul öncesi ve ilkokul sıralarında iken öğrenilmesi gereken becerilerden birisidir.

Birçok araştırmanın sonucuna göre zaman yönetimi becerilerine sahip öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin zaman yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve zaman yönetimi becerilerini arttırması, öncelikle öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleşecektir.

Öğrencilerin büyük oranının yapacakları birden çok iş olduğunda öncelik sıralamasını yapamadığı, zihin dağınıklığı ve kalabalıklığı yaşadığı gözlemlenmektedir. Tercih ve önceliklerini, kendilerine fayda sağlayamayan alışkanlıklara yaptıkları gözlemlediğimiz öğrenciler için biz anne babalar da kendimizi rehberlik etme zorunluluğunda hissetmeliyiz.

Çare nedir?

Birincisi; öğrenciler günlük olarak belirlediği planları ister not defterine ister cep telefonuna “ Not Almalı” dırlar. Not almak, kaytarmayı ve ertelemeyi engeller, bağlayıcıdır, sorumluluk hatırlatır. Örneğin ödevini son dakikaya bırakan öğrenci “Erteleme” ya da “ Kaytarma” kurbanıdır.

İkincisi; çalışma ortamı, çalışmaya müsait olmalıdır. Işıklandırma, bel ağrıtmayan koltuk seçimi, mekanın dikkati dağıtacak her tür nesneden izole edilmesi ve elbette dağınık olmayan bir çalışma masası konsantrasyon ve zaman kazandıracaktır.

Üçüncüsü; zihinsel ivmeyi önemsemek ve kaybetmemektir. Bir öğrencinin çalışma esnasında zihinsel ivmeyi yakalamışken verilecek bir boşluk, hele bir de uzun olursa , tüm konsantrasyonun kaybolmasına , verimin azalmasına neden olacaktır. Bu sebeple bu çalışmanın soğumasına kimsenin izin vermemesi gerekiyor.

Dördüncü ve son nokta ise öğrencinin kendisi ile ilgilidir. Performansın güçlü olduğu saat kişiden kişiye değişir. Bunun farkındalığı ile ders çalışma saatleri şekillendirilebilir. Böylelikle ders çalışırken başarısızlık kaygısı minimum düzeye indirilir.

Şöyle ki; Sabah tipleri sabah saatlerinde çok enerjik olurlar. Öğleye doğru enerjileri zirveye ulaşır ve sonra yavaş yavaş azalmaya başlar. Akşamüzeri bütün performansın bittiği görülür. Öğleden sonra tipleri çok zor uyanırlar, sabahları kayıtsız ve uyuşukturlar. Öğlen biraz açılmaya başlarlar, öğleden sonra enerji dolu olurlar. Hava karardığında ancak durulurlar. Her zaman hazır tipler sabah ve öğleden sonra tipinin en iyi yönlerinin karışımıdır. Sabah erken kalkar ve enerjik olurlar, öğleye doğru durulurlar. Öğleden sonra performansları tekrar artar. O halde kişilerin performanslarının ne zaman yüksek olduğunu bilmeleri, zamanlarını verimli kullanmaları açısından çok önemlidir.

Tüm öğrencilerimizin başarıya ulaşmak için zamanlarını iyi yönetmeleri dileklerimle

Tags:
Leave a Comment